ASSOCIA’T

Dona’t d’alta

La quota anual per a cada associat és de 20€.
Després de completar el formulari amb les teves dades personals i de targeta t’enviarem un correu electrònic de confirmació. I ja està!!
La renovació anual serà automàtica si un mes abans que caduqui no ens diu el contrari.
A continuació tens el link a l’espai de Berrly -que és el nostre gestor d’associats- per donar-te d’alta i per gestionar les teves dades i accedir al teu carnet.
BCNSwing 25 anys ballant
estor d’associats- per donar-te d’alta