Avís Legal

1) Dades d’identificació

Vostè està visitant el lloc web www.bcnswing.com titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE BALLS DE SWING DE BARCELONA (en endavant, BCNswing).

  • Direcció postal: Carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012 – Barcelona
  • Direcció correu electrònic: [email protected]
  • N.I.F.: G62067962

L’Associació és una organització sense afany de lucre i està inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona en el número 22059-J/1 amb data 26 de maig de 1999.

2) Acceptació de l’Usuari

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web (en endavant, el web) que la BCNswing posa a disposició dels usuaris d’internet. L’accés a aquest implica l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions d’ús.

El web té com a objecte donar a conèixer i promoure els diversos balls inspirats en la música swing i els esdeveniments relacionats amb aquesta música i ho fa amb la promoció de les activitats que fa directament la BCNswing i també de les que organitzen altres entitats, escoles i particulars arreu de Catalunya.

BCNswing pot oferir, per mitjà d’aquest web, serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Accés al web i contrasenyes

En general no s’exigeix la subscripció o registre previ com a Usuari per poder accedir i utilitzar el web, tot i que això no implica que, per fer ús d’uns serveis o continguts determinats, sí que s’hagi de fer aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o del registre a aquest web estan protegides per mitjà de contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats que puguin fer tercers. L’Usuari ha de notificar immediatament a BCNswing de qualsevol ús no consentit del seu compte o de qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei del web, dels quals hagi tingut coneixement.

BCNswing adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, conforme al que estableix la legislació espanyola de Protecció de dades de caràcter personal.

BCNswing no es fa responsable davant els Usuaris, de la revelació de les seves dades personals a tercers, si no es deu a causes directament imputables a la BCNswing, ni tampoc de l’ús que, d’aquestes dades, facin tercers aliens a la BCNswing.

4) Ús correcte del web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web, els seus continguts o els serveis que s’hi presten amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d’ús, lesius dels interessos o drets de tercers o que puguin, de qualsevol manera, danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el web, els seus continguts o els seus serveis o impedir que els altres Usuaris en puguin gaudir normalment.

De la mateixa manera, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar inutilitzar o danyar, de qualsevol manera, les dades, programes o documents electrònics que hi ha en el web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la BCNswing presta el servei, i tampoc a fer accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentants sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la BCNswing o de tercers.

5) Publicitat

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o pot estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la inclusió en el lloc web compleix les lleis que, en cada cas, s’hi poden aplicar.

BCNswing no serà el responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden dirigir a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected]

6) Enllaços o continguts de tercers

Les presents Condicions d’ús es refereixen únicament al lloc web i als continguts de la BCNswing i no s’apliquen ni als enllaços ni a les pàgines web de tercers accessibles a través d’aquest lloc web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de la BCNswing, i la BCNswing no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de la BCNswing, ni de cap canvi ni de cap actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació, per part de BCNswing, de la pàgina web enllaçada.

En el lloc web de la BCNswing hi ha els apartats Calendari, Escoles de ball i Bandes musicals, en els quals, les persones que organitzen esdeveniments o cursos relacionats amb els balls de swing, poden donar-se d’alta i introduir els continguts que volen promocionar i que poden incloure material fotogràfic, sempre en l’entorn dels balls de swing.

En el Calendari del web s’hi podran publicar els esdeveniments que tinguin a veure amb els balls amb música swing que no siguin classes regulars ni classes esporàdiques amb professors locals. També els esdeveniments que tinguin a veure amb la música swing i que ofereixin descomptes per als associats de la BCNswing. I, en darrer terme, també s’hi podran publicar aquells esdeveniments que, a criteri de la Junta, puguin ser d’interès.

Tant les escoles i els professionals de ball de swing com les bandes o grups de música swing, es podran anunciar en l’apartat corresponent del web i de la manera que s’hi indica.

La persona Usuària que pengi anuncis en aquests apartats, serà la responsable de la informació que publica, de l’organització de l’esdeveniment anunciat, i del material fotogràfic que l’il·lustra, i tindrà tots els drets i autoritzacions pertinents per fer-ne ús, en el seu cas.

BCNswing no es fa responsable de les errades, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els esdeveniments o informació publicats i tampoc dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar.

BCNswing es reserva el dret de retirar, unilateralment, esdeveniments i informació quan ho cregui oportú, i també, sempre que no es corresponguin amb la legalitat i l’ordre públic o puguin considerar-se lesius.

7) PROPIETAT INDUSTRIAL I  INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, excepte en el cas que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de la BCNswing i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i la resta d’elements que surten en el lloc web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en el web, estan protegits per la Llei.

BCNswing no concedeix cap mena de llicència ni d’autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per tant, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d’aquest web, constitueix una infracció dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual de la BCNswing o del titular d’aquests.

Així mateix, la BCNswing informa que les fotografies fetes en activitats organitzades per la BCNswing podran ser exposades en el web mateix o en el material promocional de la BCNswing i/o en les seves activitats o festivals. 

Les persones que participen en els esdeveniments i festivals organitzats per la BCNswing, donen el seu consentiment per cedir l’ús de la seva imatge per tal que la BCNswing la pugui utilitzar en publicacions en línia i fora de línia per fer-ne un ús promocional de les activitats de la BCNswing.

Si la persona fotografiada o filmada no vol que es faci ús de la seva imatge, ho pot comunicar per correu electrònic a [email protected]

8) Xarxes socials

L’Usuari podrà unir-se als Grups que BCNswing té en diferents xarxes socials.
L’Usuari que es faci fan d’un Grup de la BCNswing, accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

9) Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, per la qual cosa demanem a aquest Usuari que llegeixi atentament la nostra Política de privacitat que trobarà en el nostre lloc web, i també les diferents clàusules informatives que acompanyen cada un dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

De la mateixa manera, l’informem que la BCNswing utilitza galetes per recollir informació dels usuaris i registra les direccions IP d’accés, per la qual cosa demanem, igualment, a l’Usuari, que llegeixi atentament la nostra Política de galetes.

S’informa a l’Usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recollides per mitjà d’aquest web seran tractades en compliment del que està previst en el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal i en la legislació espanyola aplicable, i per a les finalitats indicades en les esmentades Política de privacitat i Política de galetes.

10) Tractament de dades de menors d’edat

L’accés al web i la contractació, en el seu cas, dels productes i serveis que ofereix la BCNswing, estan dirigits a majors de 18 anys.

11) Galetes

Aquest web utilitza galetes. Les galetes són petits fitxers de dades que se generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:
– La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el nostre lloc web.
– El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la darrera visita al nostre web.
– Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador.

Si vostè vol obtenir més informació sobre l’ús que aquest web fa de les galetes, si us plau, llegeixi la política d’ús específica de Política de galetes.

12) Modificacions de les Condicions d’ús

BCNswing es reserva el dret de desenvolupar o d’actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’ús del present web, per la qual cosa, caldrà que l’Usuari les llegeixi periòdicament.

13) Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre la BCNswing i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

BCNswing perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’ús, i també qualsevol utilització indeguda del lloc web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.