Aquest o té una adreça assignable.

Veure els detalls de Moguda
caCA