Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Associació de Ball de swing de Barcelona, BCNswing (en endavant, BCNswing), amb CIF G-62067962 és la responsable del tractament de les dades personals facilitades per mitjà d’aquest lloc web i a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper o en línia, i també de les dades obtingudes com a conseqüència de la relació que tu tinguis amb l’associació. L’esmentada associació està ubicada al carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012 de Barcelona i t’hi pots posar en contacte a través de la direcció de correu electrònic [email protected].

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

BCNswing tractarà les teves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que tu tens amb l’associació i també per enviar-te informació i comunicacions periòdiques per mantenir-te informat o informada de les activitats, notícies i qualsevol acte relacionat amb la BCNswing i el ball.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’execució i el manteniment de la relació que tenim amb tu com a associat o associada, i també el consentiment expressat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament d’informació i comunicacions periòdiques per poder mantenir-te informat o informada de les activitats, notícies i qualsevol acte relacionat amb la BCNswing i el ball amb les finalitats indicades en l’apartat “Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?”.

T’informem que tant les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en aquest lloc web com les sol·licitades en qualsevol dels nostres formularis en format paper o en línia, són estrictament necessaris per formalitzar i gestionar la relació amb tu, de manera que, en cas de no facilitar-nos-les, no podrem mantenir l’esmentada relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre tu siguis soci o sòcia i, quan deixis de ser-ho, pel termini legal durant el qual pugui derivar-se qualsevol responsabilitat que surti de la relació amb tu o sempre que se sol·liciti la seva supressió.

A quins destinataris es  comunicaran les teves dades?

Les teves dades no seran comunicades a ningú.

Quins són els teus drets quan ens facilitis les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la BCNswing estem tractant les dades personals que l’impliquen o si no ho estem fent.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BCNswing deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que ens hagis facilitat i que t’impliquin, i a transmetre-les a un altre responsable.

Podràs exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments que hagis prestat, per mitjà d’un correu electrònic dirigit a Associació de Ball de Barcelona, BCNswing, a l’adreça electrònica [email protected].