SETEMBRE DE 1998

Arriba el swing
a Barcelona

Al setembre de 1998, es constitueix la BCNswing com a associació sense afany de lucre. Neix amb la voluntat de promoure aquest ball a la nostra ciutat i amb posterioritat estendre’l a tot Catalunya i arreu.

L’ASSOCIACIÓ

Com funciona

La nostra associació s’organitza amb persones voluntàries que hi dediquen el seu temps de manera desinteressada, ja que no cerca el guany econòmic, ni vol fer la competència a cap entitat que es dediqui de manera privada a estendre el swing a casa nostra. L’esforç de molts socis i sòcies ha fet possible que la nostra entitat tingui més de vint anys de vida. Unes persones agafen el relleu d’altres fent història i, sobretot, creant moments inoblidables de ball, música, gaudi, aprenentatges i acolliment.

El ball ens dona aquesta oportunitat de ser cada vegada més nosaltres mateixos i mateixes.

El swing és ritme, es pot ballar en parella o individualment, i aporta creativitat, improvisació i varietat en els passos i en tots els moviments del cos. Els tempos van des de la velocitat més embogidora, com podria ser en el cas del shag o el balboa, fins a tempos més lents i tranquils, com en el lindy-hop i el blues.

La nostra associació és un punt de trobada des del qual volem difondre tota la família de balls que es deriven de la música swing. Aquesta es pot ballar de diferents maneres: el lindy-hop, el xarleston, el balboa, el blues, el shag o el claqué en són diferents exemples. Tots ells van sorgir als EUA de la mà de la cultura afroamericana cap als anys 20-30. Als anys 80 una gent de Suècia es va interessar per aquell ball antic i va voler portar a Europa les persones que encara el ballaven perquè l’ensenyessin a les noves generacions. Volem fer créixer la comunitat difonent el ball i la música swing.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Circular

QuiSom Assamblea 1

L’ASSOCIACIÓ
COM A ENTITAT

La nostra forma jurídica és la d’associació, ja que és una de les més participatives.

TOTES ENS FEM RESSÒ DE L'ENTITAT ALLÀ ON ANEM

Aquí totes les persones tenim un vot; totes podem dir el que ens agradaria que fos la nostra associació, proposar idees i, el que és més important, dur-les a terme!!!

QuiSom Junta 1

LA JUNTA
DIRECTIVA

Cada any a l’Assemblea General s’elegeix la Junta Directiva.

LA JUNTA BUSCA LA COL·LABORACIÓ D’ALTRES PERSONES ASSOCIADES PER DUR A TERME LES ACTUACIONS D’UNA MANERA MÉS EFECTIVA

Hem anat creixent al llarg dels anys gràcies als esforços de la Junta Directiva, però també gràcies a moltes persones de BCNSwing que participen activament en l’activitat associativa contribuint-hi amb el seu temps.

QuiSom Socies 2

LES PERSONES
SÒCIES

Ja penses a posar-te en contacte amb nosaltres? En vols formar part?

HI TENS MOLT A DIR!

Formem equips per poder treballar i fer cada vegada més gran i cohesionada la comunitat del ball de swing.